120...

                   Brzy mu bude 120...

                   Všichni již zemřeli.

                   Opřený o berle své lásky čeká, že vejdeš,

                   a sám sobě dělá nemravný návrhy...